стандардни картонски сложувалки
135х195 мм  -    48 делчиња -    200 денари;
145х200 мм  -    80 делчиња -    250 денари;
195х255 мм  -    88 делчиња -    350 денари;
190х280 мм  -    35 делчиња -    350 денари;
200х280 мм  -  120 делчиња -    400 денари;

295х405 мм  -  180 делчиња -    600 денари;
240х365 мм  -  252 делчиња   -  900 денари;
400х550 мм  -  500 делчиња - 1.800 денари;
450х700 мм  -1000 делчиња - 2.700 денари;

сложувалка во форма на срце  
190х175 мм  -   75 делчиња   -   300 денари;
290х360 мм  - 114 делчиња   -   600 денари;

сложувалка со магнетна позадина  
190х280 мм  -  126 делчиња  -   500 денари;
дрвенa сложувалка
175х250 мм  -   30  делчиња  -   700 денари.

Изработка на сложувалки од ваши дигитални фотографии.
Ова е единствена можност да добиете уникатен производ за вас или за подарок.

За изработка во рок од 24 часа се доплаќа
50 % од вредноста

Времето потребно за изработка на сложувалките е 2-3 дена од доставување на фотографијата.

За да добиете квалитетни фотографии не праќајте слики од facebook. Одберете слики од дигитален апарат. Препорачано е сликите да бидат поголеми од 1Mb.

Нарачајте тука
aaaaaaaaaaaaiii