15х20 см
за 180 денари

Вашата слика изгравирана на четири милиметарски фурнир. Уникатен начин да ја зачувате вашата омилена фотографија.
15х20 см - 500 денари и 20х25 см - 800 денари

300 денари

Единствено кај нас може да порачате: визит карти, слики, покани, потсетници на магнетна основа. Истите се лепат на секоја метална површина и можат неограничен пат да се одлепат и залепат. Тоа нуди можност да се пренесуваат на различни места. Постои можност да се комбинираат повеќе слики на едно парче. После тоа едноставно се сечат со ножици.

aaaaaaaaaaaaiii