AKCII MOMENTALNO DOSTAPNI NA                         www.puzzle.mk
1

2

3

Pri nara~ka vo isto vreme na tri magi~ni {oqi so va{a fotografija, imate mo`nost da gi dobiete {oqite po edinstvena cena od 1000 denari.

Pri nara~ka vo isto vreme na tri beli {oqi so va{a fotografija, imate mo`nost da gi dobiete {oqite po edinstvena cena od 600 denari.

Pri nara~ka vo isto vreme na bilo koja slo`uvalka i bela ili magi~na {oqa so va{a fotografija, imate mo`nost da gi dobiete {oqite po cena od
150 odnosno 300 denari.

aaaaaaaaaaaaiii